Oferta dla firm

Nasze usługi kierujemy głównie do przedsiębiorstw związanych z produkcją, przechowywaniem oraz sprzedażą żywności, ale również do branży hotelarskiej, farmaceutycznej oraz innych firm narażonych na działanie szkodników sanitarnych i magazynowych.
Główną ofertą skierowaną do instytucji prywatnych jak i publicznych jest wdrożenie programu ochrony przed szkodnikami sanitarnymi i magazynowymi, na który składa się:

opracowanie procedury postępowania w ramach przyjętych przez firmę standardów jakości (HACCP, GMP/GHP, BRC itp.), wraz z całą potrzebną dokumentacją (karty kontrolne, protokoły wykonania zabiegów, karty zaleceń itp.)

przeprowadzenie lustracji i mapowania ochranianego obiektu

analiza ryzyka występowania szkodników

wystawienie karty zalecanych działań, najczęściej związanych ze szczelnością budynku

rozmieszczenie na terenie ochranianego obiektu urządzeń bójczych (karmniki deratyzacyjne) oraz monitorująco-bójczych (lampy owadobójcze, detektory owadów biegających i chwytacze gryzoni)

wykonywanie cyklicznych (najczęściej comiesięcznych) kontroli rozmieszczonych urządzeń wraz z wypełnianiem pełnej dokumentacji raportujących przeprowadzone kontrole

wykonywanie zabiegów interwencyjnych w przypadku przedostania się szkodników do obiektu

dodatkowo, w sytuacji gdy jest to wymagane przez system jakości, przeprowadzenie raz w roku szkolenia z zakresu ochrony przed szkodnikami dla pracowników ochranianego obiektu

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!